Hoewel we allemaal in meer of mindere mate te maken hebben met pijn en verdriet, komt de LHBT+- gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen) vaker in aanraking met negativiteit, discriminatie, pestgedrag, en zelfs geweld wat hen kwetsbaarder maakt voor depressie en zelfmoordgedachten en -pogingen (SCP, 2010). Ook is er meer suïcidaliteit onder LHBT+ jongeren met een religieuze achtergrond en onder mensen die nog niet uit de kast zijn (SCP, 2010).

Deze video is gemaakt met de bedoeling om specifiek de LHBT+-gemeenschap een hart onder de riem te steken. Om te zeggen; je bent goed zoals je bent, meer dan goed zelfs! Je bent fantastisch en de wereld heeft jouw unieke geluid nodig. Misschien heb je je gevangen, eenzaam, angstig of onzeker gevoeld en misschien is dat nog steeds zo. Je pijn wordt gezien, en wat vind ik het vreselijk dat jij je zo hebt moeten voelen en wellicht nog steeds zo voelt. Maar ik wil je zeggen: jij bent niet voor niets jij, je bent zorgvuldig gemaakt. ‘Showing your true colors’, dát is je grootste roeping! Het is een daad van liefde voor jezelf en voor de wereld!

Als er een plek zou moeten zijn waar iedereen welkom is en wordt omarmd en gevierd zoals die persoon is, dan is dat de kerk. Helaas is dat vaak niet het geval. Ik heb veel mensen gesproken die beschadigd zijn door de kerk of door christenen. De gemeenschap, de familie of vriendengroep bleek toch geen veilige plek, maar misschien wel een bron van zelfhaat, onzekerheid en minderwaardigheid. Het spijt me zo dat dit is gebeurd, en ik vraag om vergeving als ik, als christen, hier op de een of andere manier aan bij heb gedragen, maar ik beloof je dat Jezus dit nooit zo heeft gewild. Je hebt een veilig thuis waar je gekend, geliefd en welkom bent. Waar je gevierd wordt, en niet slechts getolereerd. Waar je omarmd en bevestigd wordt. Een plek waar je mag leren om jezelf lief te hebben. Je bent geen ‘lastig geval’, je bent geen tweederangs burger, christen, zoon of dochter. You are known, loved and welcome. Laat je nooit iets anders wijsmaken.

Ook wil ik met deze video christenen en andere mensen die zo hun mening hebben over of bijvoorbeeld homoseksualiteit wel of niet ‘kan’, ‘mag’ of ‘de bedoeling’ is aanmoedigen om open te zijn en zich te verdiepen in de verhalen en levens deze mensen. Laten we ons bewust worden van de schade die we anderen hebben toegebracht, bedoeld of onbedoeld. Van waar wij niet in actie zijn gekomen en de pijn niet hebben verzacht, maar er juist aan hebben bijgedragen. Velen van ons houden zich veel bezig met wat wel en niet in de bijbel staat, maar is het mogelijk dat we in de kakofonie van interpretaties van hoe wij denken te weten hoe God het allemaal wil hebben, het allerbelangrijkste vergeten?


“Laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.” – 1 Johannes 4: 7-8

En

“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf.” – 1 Johannes 4: 18


Liefhebben betekent geduldig zijn met elkaar, open zijn en dingen proberen te bekijken vanuit een ander. Zorg dragen voor elkaar en je verdiepen in de ander, zonder agenda of bijbedoelingen. Laten we met z’n allen een veilig thuis creëren voor iedereen, waar we elkaar liefhebben en niet uit- en afstoten. Laten we onthouden dat we elkaar nodig hebben, en dat we wanneer we onszelf kunnen zijn pas écht iets kunnen betekenen voor de mensen om ons heen en voor ons eigen welzijn.Wil je hierover doorpraten, heb je vragen of wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact met mij op via het contactformulier, via info@ourhighness.nl of via andere kanalen.


Mocht je rondlopen met zelfmoordgedachten en/of -plannen, bel of stuur dan een bericht naar 113, of zoek contact op www.113.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *