Butterfly growth change potential

Our Highness gaat over potentie en transformatie. Eruit halen wat erin zit. Er zijn vaak dingen die ons tegenhouden om ons volledig te kunnen ontpoppen, zoals bepaalde overtuigingen en attitudes, traumatische ervaringen of een beperkende omgeving. Ook als maatschappij kennen we obstakels waardoor soms niet iedereen een veilige plek heeft.

Met Our Highness wil ik door me te richten op ontwikkeling, zingeving en maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan het opgraven van vergeten of verwaarloosde potentie, en inspireren tot groei in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van een gemeenschap, team of organisatie.

Thema’s die vooral aan bod komen zijn seksuele gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en religieus trauma.


Meer weten? Lees dan Over mij!