Voor christenen is homoseksualiteit een beladen onderwerp met veel onenigheid. Ook zijn er mensen die zich bewust onwetend houden over het onderwerp. Ondanks het feit dat het vaak niet bevorderlijk is voor de sfeer is het belangrijk om het toch over dit onderwerp te blijven hebben, en om naar elkaar te blijven luisteren. Aangezien voor de meeste christenen de bijbel de meeste autoriteit heeft wat betreft het geven van antwoorden in dit soort kwesties leek het mij goed om een aantal verzen te bekijken en te onderzoeken. Laten we beginnen met de gruwelteksten uit Leviticus.

In Leviticus 18 vers 22 en Leviticus 20 vers 13 staat beschreven dat wanneer een man het bed deelt als met een vrouw hij een gruweldaad begaat. In het tweede vers staat zelfs dat beiden ter dood gebracht moeten worden. Nu is dit niet de enige gruweldaad uit het Oude Testament, het Hebreeuwse woord toevah wordt in totaal 117 keer gebruikt. Het eten van varken, konijn, schelpdieren en dode dieren wordt ook gezien als een gruweldaad (Leviticus 14 vers 3 t/m 21), net als liegen (Spreuken 8 vers 7) en arrogantie (Spreuken 16 vers 5). Daarnaast is ‘het liggen met een man als met een vrouw’ niet het enige waarvoor de doodstraf wordt geëist. Hier volgen een aantal voorbeelden van mensen die ook gedood dienden te worden:

  • Kinderen die ongehoorzaam zijn aan hun ouders (Deuteronomium 21 vers 18 t/m 21)
  • Priesters die niet de juiste kleding aanhebben of hun handen of voeten niet hebben gewassen bij het betreden van de tabernakel (Exodus 24 vers 31 t/m 43 en Exodus 30 vers 17 t/m 21)
  • Priesters die wijn of andere sterke drank hebben gedronken voor het betreden van de tabernakel (Leviticus 10 vers 8 en 9)
  • Mensen die de berg Sinaï aan hadden geraakt terwijl God hen de tien geboden aan het geven was (Exodus 21 vers 12)
  • Iemand die er niet in is geslaagd om een agressief dier in toom te houden (Exodus 22 vers 19)
  • Mensen die Gods naam lasterden of vloekten (Leviticus 24 vers 17)

Wat moeten we hiermee? In hoeverre kunnen we deze tekst raadplegen over onze tere discussie? Moeten we de doodstraf weer invoeren? Of moeten we ons als christenen dan alleen nog richten op de morele wetten uit het Oude Testament en niet meer op de spijswetten en de wetten die specifiek voor Israël lijken? Of kijken we alleen naar het principe achter deze regels? Dat laatste lijkt een goede optie, maar ook dit is soms een lastige aangezien we dan nog steeds menstruerende vrouwen buiten de stad zouden moeten laten bivakkeren en gehele bevolkingsgroepen zouden moeten laten opdraaien voor de daden van een enkeling. Ook als we deze teksten nemen als een voorbeeld van hoe heilig God is en de beschreven regels verder naast ons neer leggen lost dat niet de vraag op of een liefdevolle relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht tegen het karakter van God in zou gaan.

Er zijn nog een aantal andere bijbelteksten die volgens veel mensen gaan over homoseksualiteit, maar ook bij deze teksten lijken er wat addertjes ander het gras. Zo blijkt het bijvoorbeeld te gaan over tempelprostitutie, verkrachting van jongere jongens of een uiting van macht en vernedering, in ieder geval niet homoseksualiteit zoals wij dat vandaag de dag kennen. Dit wordt in het onderstaande filmpje goed uitgelegd.Ook wordt er in het filmpje uitgelegd dat men lang moeite heeft gehad met het vertalen van de teksten uit 1 Korintiërs 6 vers 9 en 1 Timoteüs 9 vers 10. Het Griekse woord dat daar wordt gebruikt: ‘arsenokoitai ‘, is onderdeel van een opsomming waardoor men uit de context niet goed kan opmaken wat de betekenis van het woord precies is. Er waren ook maar weinig andere bronnen uit die tijd waar dit woord in voor kwam. Hetzelfde woord wordt bijvoorbeeld gebruikt in een verhaal waarin de god Zeus een jonge jongen verkracht. Als tweede wordt in de ‘Sibylline Oracles‘, een collectie van stukken uit de oudheid, arsenokoitai beschreven in de context van economische exploitatie. Hierin wordt de uitbuitende en misbruikende aard van het woord zichtbaar en het lijkt dan ook totaal niet te maken te hebben met lichamelijke intimiteit tussen mensen in een liefdesrelatie. Justin Hershey beschrijft in zijn interview met Ed Oxford de geschiedenis van de vertaling van dit woord, wat je hier kunt lezen. Want wist je dat het woord ‘homoseksualiteit’ pas in 1946 in de Engelse RVS bijbelvertaling is opgenomen? Al met al lijkt het erop dat homoseksualiteit zoals we dat vandaag de dag kennen misschien wel niet voorkomt in de bijbel en dus ook geen gruwel is…

Zoals je ziet is deze kwestie wat ingewikkelder dan het lijkt. De bijbel is überhaupt ook een ingewikkeld boek waar men al honderden jaren mee stoeit. We kunnen daarom denk ik ook niet verwachten dat we nu ineens wel alle antwoorden hebben, en misschien gaat het daar ook helemaal niet om. Een christen is iemand die de weg van Jezus volgt, niet iemand die alle antwoorden heeft. Laten we daarom blijven onderzoeken en het goede behouden, en bovenal elkaar liefhebben en verwelkomen, want dat is onze grootste opdracht.


“Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden” – 1 Johannes 4: 12


Wil je hierover doorpraten, heb je vragen of wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact met mij op via het contactformulier, via info@ourhighness.nl of via andere kanalen.Bronnen:
Changing Our Mind – David P. Gushee
Has “Homosexual” always been in the Bible? – Justin Hershey via https://www.forgeonline.org/blog/2019/3/8/what-about-romans-124-27
Het tweede deel van ‘What the bible really says about being gay’: https://www.youtube.com/watch?v=frGJH3-4UFA

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *